Výzva Jiřímu Štylerovi k odstoupení z pozice starosty Prahy 11

27.10.2016

Pane starosto,

na 19. jednání Zastupitelstva MČ Praha 11, které se konalo 27.6.2016, Vám byla přečtena Výzva k zamyšlení. Pro připomenutí uvádíme několik citací z této výzvy

Výzva Jiřímu Štylerovi k odstoupení z pozice starosty Prahy 11

Pane starosto,

na 19. jednání Zastupitelstva MČ Praha 11, které se konalo 27.6.2016, Vám byla přečtena Výzva k zamyšlení. Pro připomenutí uvádíme několik citací z této výzvy:

- Od doby vašeho nápadu udělat z Jižního Města samostatnou obec, který způsobil množství negativních a ironických reakcí, jste učinil několik dalších nepodařených činů.

- Zneužití oficiálního dopisního papíru starosty MČ Praha 11 pro soukromý dopis zaslaný orgánům Evropské unie v Bruselu. Obsah dopisu je navíc v zásadním rozporu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 11 č. 0006/17/Z/2016 – Podpora dostavby Pražského okruhu – stavba 511.

- Skandální hlasování klubu HpP11 na posledním, 18. Zastupitelstvu MČ Praha 11, jež se konalo 9.6.2016. Na tomto jednání nebyly díky Vašemu (i mnoha dalších zastupitelů HpP11) nepochopitelnému hlasování schváleny mnohé materiály, pro které jste Vy osobně v Radě MČ hlasoval.

- Silové protlačení velmi dlouhého politického článku i přes odpor redakční rady a porady vedení na stránku Klíče s názvem Zprávy z Rady.

- Vaše působení v posledních týdnech velmi poškozuje MČ Praha 11 v očích veřejnosti i vedení sousedních městských částí, Magistrátu i Rady HMP. Zkuste se nad svým působením v posledních několika týdnech znovu zamyslet. A hlavně začněte znovu jednat tak, aby to našemu Jižnímu Město prospívalo, nikoliv škodilo.

Od té doby uplynuly 4 měsíce a konala se další tři jednání Zastupitelstva MČ Praha 11. To první 7.9.2016 vyvolal klub HpP11 z jediného důvodu – stížnosti na údajnou šikanu ohledně uveřejňování článků v Klíči. Pro navržený program hlasovali pouze svolavatelé (proč asi?), takže program nebyl schválen. Jediným výsledkem bylo vyhození několika desítek tisíc Kč (pronájem sálu a hlasovacího zařízení atd.). Druhé zastupitelstvo se konalo 22.9.2016, jehož program byl schválený Radou MČ (pro jste byl i Vy, pane starosto). V KC Zahrada už ale bylo vše jinak, pro program po dlouhé neplodné diskusi hlasovali pouze 4 členové vašeho klubu (Vy ne, proč?), takže program opět nebyl schválen a oknem vylétly další zbytečně vynaložené desítky tisíc Kč na organizaci této akce. Ale především byli poškozeni mnozí obyvatelé Prahy 11, kterých se týkali předložené materiály. Jen namátkou – prodej bytů vydražených v elektronické aukci, dotaze pro sportovní kluby, dotace pro organizace v rámci sociálních programů a dodatek smlouvy zajišťující přísun 7 milionů Kč do rozpočtu MČ. V živé paměti všech, kteří se zúčastnili třetího jednání ZMČ 20.10.2016, je a jistě dlouho zůstane, co jste při něm předváděli vy, členové klubu HpP11. Program prošel pouze o jediný hlas (z vás pro něj nehlasoval nikdo!). Díky vašemu hlasování většinou proti všemu nebylo schváleno mnoho důležitých materiálů. Schváleno bylo jen 7 materiálů z 37! Mezi těmi neschválenými bylo výše zmíněných 7 milionů Kč, přijetí několika dotací z hlavního města Prahy a Ministerstva vnitra, koncepce sociálních služeb a mnohé další. Pro všechny jste ale při jejich projednávání v Radě MČ hlasoval! Je tak zcela evidentní, že nemáte podporu svého vlastního zastupitelského klubu, což potvrzuje i dnešní tisková zpráva Hnutí pro Prahu 11, která deklaruje odchod Vašeho hnutí do opozice. (http://hpp11.cz)

Dalším velkým excesem byl i Váš podpis vytesaný do soklu kříže na Chodovském hřbitově. Je pravdou, že na křížích se poměrně často objevují jména, ale to jsou jména mecenášů, tedy těch, za jejichž peníze byl ten který kříž pořízen. Vy jste se ale nechal zvěčnit na kříži, který byl pořízen z peněz městské části, tedy nás všech.

Velkým problémem je i Vaše neschopnost jednat s pražskými radními, což se následně projevuje i v počtu i ve výši dotací, které nám z Hlavního města Prahy přicházejí. Na Vaše jednání si ve velké míře stěžují i mnozí, kteří s Vámi jednali u nás na radnici. A mohli bychom dále pokračovat. Myslíme si ale, že už bylo řečeno dost.

Pane starosto, Vaše další setrvání ve funkci bude přinášet jen další a další problémy. Proto Vás žádáme, abyste odstoupil. Tímto krokem, na rozdíl od mnoha výše popsaných, městské části Praha 11 a jejím obyvatelům jen prospějete.

V Praze dne 26. 10. 2016

Za klub zastupitelů TOP 09
Jakub Lepš, TOP 09 Praha 11
Kontakt: 777 557 231
Klub zastupitelů ANO 2011

Jakub Lepš, TOP 09 Praha 11