Starostovo hnutí HPP11 přešlo do opozice, ale zapomnělo to starostovi Štylerovi (HPP11) říct

26.10.2016

Jižní Město má další unikát. Hnutí pro Prahu 11 (HPP11) má v Radě Prahy 11 radního i starostu (Petr Lukeš a Jiří Štyler). To však tomuto slepenci občanských hnutí, pirátů a lidovců během posledního zastupitelstva dne 20. října vůbec nebránilo v tom chovat se jako nejostřejší opoziční subjekt. 

Starostovo hnutí HPP11 přešlo do opozice, ale zapomnělo to starostovi Štylerovi (HPP11) říct
Jižní Město má další unikát. Hnutí pro Prahu 11 (HPP11) má v Radě Prahy 11 radního i starostu (Petr Lukeš a Jiří Štyler). To však tomuto slepenci občanských hnutí, pirátů a lidovců během posledního zastupitelstva dne 20. října vůbec nebránilo v tom chovat se jako nejostřejší opoziční subjekt.
 
Dosud jsem žil v přesvědčení, že pokud je nějaký politický subjekt zastoupený v radě městské části, chápe, že je spoluzodpovědný za chod městské části. Z toho plyne, že městskou část spravuje ku prospěchu občanů – např. tím, že rozděluje připravené dotace sportovním oddílům či schvaluje přijetí magistrátních a ministerských dotací pro poskytovatele sociálních služeb. Naopak opoziční subjekty radu bedlivě sledují, kritizují některé její kroky a je běžné, že pro některé návrhy rady v zastupitelstvu nehlasují. 20. října bylo toto logické rozdělení rolí postaveno v jihoměstském zastupitelstvu zcela na hlavu. HPP11 jakoby přešlo do opozice a zvedlo ruku pouze pro zlomek z několika desítek návrhů usnesení, které rada Prahy 11 zastupitelstvu předložila. Díky tomu celá řada připravených usnesení spadla pod stůl. Zároveň Ladislav Kos i další zastupitelé HPP11 ostrým opozičním tónem vykřikovali věty typu „rada nemá důvěru zastupitelstva a HPP11 proto předložené materiály nebude schvalovat“, přitom však jen pár metrů od nich seděl jejich vlastní starosta Jiří Štyler, který je hlavním představitelem rady.
Pokud přijmeme tezi, že rada opravdu ztratila důvěru zastupitelstva, nabízí se dvě základní řešení. To první spočívá v odvolání rady zastupitelstvem. Zastupitel Murčo tento krok na zmíněném zastupitelstvu navrhl, avšak ani tentokrát se nenašel dostatečný počet zastupitelů ochotných stávající radu odvolat. Druhé řešení samozřejmě spočívá v tom, že pokud se HPP11 přesto domnívá, že rada ztratila důvěru zastupitelstva, Jiří Štyler by měl opustit post starosty. Proč drží HPP11 svého starostu v radě, která „nemá důvěru zastupitelstva“?
Výsledek chování většiny zastupitelů z klubu HPP11 je smutný: na radnici již druhý měsíc leží ladem 5 milionů korun připravených pro děti ve sportovních oddílech (usnesení neschváleno). Peníze nebyly schváleny ani pro projekt „Balance“ pro děti s výchovnými problémy, kterým hrozí odebrání z rodiny a umístění do ústavní výchovy a taktéž jihoměstské školy nedostanou příspěvek na projekty, které pro své žáky připravily. HPP11 by si proto mělo rychle vybrat, zda je ještě subjektem, který je prostřednictvím svého starosty Štylera spoluzodpovědný za chod Prahy 11, nebo zda se chce plně věnovat kritice radnice z opozičních lavic. Obojí není možné. 

Jakub Lepš, zástupce starosty Praha 11, TOP 09