Informace o senátní kampani Jakuba Lepše

7.9.2016

V rámci snahy o co největší transparentnost mé senátní kampaně jsme sestavili následující přehled. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů nás prosím kontaktujte na emailech uvedených v tomto článku.

Informace o senátní kampani Jakuba Lepše

V rámci snahy o co největší transparentnost mé senátní kampaně jsme sestavili následující přehled. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů nás prosím kontaktujte na emailech uvedených v tomto článku.

Šéf volebního štábu: Petr Kučera (kucera2@centrum.cz)

Členové volebního štábu: Jan Stárek, Jan Mareš, Rudolf B. Blažek, Stanislav Urbánek

Dobrovolníci:

Odhadovaný rozpočet senátní volební kampaně: 700 000,- Kč

Na kampaň Jakuba Lepše přispěla TOP 09 (a STAN) částkou 459 000,- Kč (jedná se o podporu ze společného fondu TOP 09 a STAN). Dále Jakub Lepš na svoji kampaň přispěl částkou 100 000,- Kč, zbylou část nákladů pokryjí další dary od členů TOP 09, případných sponzorů nebo opět Jakub Lepš ze svých úspor. Všechny tyto dary jsou a i nadále budou zaznamenány v následujícím přehledu všech dárců a darů: http://www.top09.cz/dokumenty/prehledy-prijmu-a-seznamy-darcu/

Transparentní účet s přehledem jednotlivých výdajů (do políčka „Název účtu, Popis:“ se zadá slovo „Lepš“) se nachází zde:

http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=transacc&accNumber=000000-0088550022&docid=internet/cs/transparentni_ucet_0088550022.xml

Agentury spolupracující na kampani:

Behavio (http://www.behaviolabs.com/)

Neopas s.r.o. (http://www.neopas.com/)

V neposlední řadě celostátní kancelář TOP 09 vedle konzultačních služeb zajišťuje služby spojené s účetnictvím pro kandidáty, připravila grafický manuál a zajišťuje i další segmenty kampaně podle individuálních potřeb kandidátů, jako je inzerce, podpora v online kampani nebo práce s podporovateli.

Informace o mně jsou k nalezení na mých webových stránkách http://www.jakubleps.cz/. Přehled akcí v rámci kampaně se nachází v sekci „kalendář“: http://www.jakubleps.cz/#kalendar

Informace o kampani najdete též zde:

Facebook: https://www.facebook.com/JakubLepsTOP09/

Twitter: https://twitter.com/jkblps

Instagram: https://www.instagram.com/jakubleps/

Kontakt na kandidáta: Jakub.Leps@pha.top09.cz

Mgr. Jakub Lepš, M.A.