PROGRAM

V roce 2016 jsem kandidoval do Senátu s následujícím programem.

➔ Dostavba Pražského okruhu, stavba 511

Pouze tato plánovaná silnice mezi D1 a Běchovicemi může v rozumné době vyřešit problém tranzitních kamiónů, které nám všem otravují život. Jako zastupitelé TOP 09 jsme na Praze 11 prosadili usnesení na podporu stavby 511, za tuto stavbu dál bojuji jako zástupce starosty a budu za ni bojovat i jako senátor.

➔ Ekologie bez ideologie

Zachování zdravého životního prostředí a přírody je možné skloubit s ekonomickým rozvojem, zejména pomocí dobrých zákonů a využívání moderních technologií.

➔ Územní rozvoj pro obyvatele, ne developery

Např. pomocí zavedení zákonů o infrastrukturní dani, která by po vzoru západní Evropy pomohla financovat parkovací místa a další infrastrukturu u developerských projektů.

➔ Obrana nezředěné demokracie

Za každou cenu je nutné odmítnout pokusy o oligarchizaci naší země a udržet nezávislá média, která kontrolují nás politiky. A to všechny – bez výjimek.

➔ Uchování orientace ČR na Západ

Politicky, ekonomicky i v oblasti kulturních hodnot. Představa např. Miloše Zemana, že je výhodné se ekonomicky i jinak orientovat na Rusko a komunistickou Čínu, je nesmírně nebezpečnou iluzí. 

Mojí prioritou č. 1 je ŠKOLSTVÍ, které považuji za nejdůležitější předpoklad budoucí prosperity našich dětí i celé země:

Ne vše v našem školství je špatné a nutné měnit. Nicméně svět i naše společnost se mění rychleji než české školství a samotné zvyšování platů učitelů, jakkoliv správné a nezbytné, potřebný pokrok nepřinese. Přitom existuje nemalý prostor pro zlepšování a to především s využitím inspirace ze zahraničí. Zde Vám předkládám několik konkrétních návrhů, které bych pro zLEPŠení školství jako senátor prosazoval:

  • Dlouhodobé a cílené zvyšování kvality výuky prostřednictvím podpory učitelů. Ze zahraničních výzkumů víme, že úplně neplatí heslo „dobrý učitel má dar učení od narození“. Učitelé se mohou v průběhu svého profesního působení zlepšovat a to především díky dalšímu průběžnému (samo)vzdělávání, obdobně jako se např. sportovci zlepšují díky tréninku. Systém jim možnosti „tréninku“ musí nabídnout.
  • Zkvalitnění výuky budoucích učitelů na pedagogických fakultách, mj. programem na přilákání respektovaných zahraničních vysokoškolských pedagogů.
  • Projekty na šíření příkladů dobré praxe mezi učiteli i školami. Učitele musíme motivovat, a to i finančně, aby mezi sebou sdíleli a přebírali úspěšné postupy.
  • Posílení role odborníků a snížení role politiků při výběru nových ředitelů škol a směrování našich škol.
  • Vytvoření národního systému podpory investic na základě sledování demografického vývoje tak, aby všechny obce a městské části zajišťovaly dostatek míst ve školách, jako se nám to v posledních dvou letech podařilo v základních i mateřských školách na Praze 11.

Jediný senátor nemůže zajistit v oblasti vzdělávání a ani jinde zázraky. Nicméně fundovaným přístupem k navrhovaným zákonům, slyšitelným hlasem ve veřejné debatě či svými vlastními návrhy může udělat mnohé. Se svojí více než 16-ti letou praxí pedagoga, doplněnou o praktickou zkušenost s řízením oblasti školství na Praze 11, se Vám nabízím jako kandidát, který je připraven promyšleně prosazovat konkrétní zájmy občanů svého volebního obvodu a především svojí prací v Senátu maximálně pomoci českému školství.

"Naším programem

je selský rozum

a řešení problémů."

KONTAKT

POSLAT DOTAZ

Opište Captcha

Jakub Lepš

jakub.leps@pha.top09.cz

TOP09

Újezd 450/40, 118 00 Praha 1

Tel.: 255 790 999

"Kandiduji ve volbách do Poslanecké sněmovny 20.-21. října 2017 za TOP 09. Dle zákona 247/1995 Sb., § 16 odst. 6 je zadavatelem TOP 09 a zpracovatelem AD13 group a.s."